Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
 

Σύλλογος > Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των πρόσφατων εκλογών του 2021 έχει ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος
  Γοζαδίνος Ιωάννης
   
 • Αντιπρόεδρος
  Κλητοράκη – Πούλια Ελένη
   
 • Γενικός Γραμματέας
  Αντωνόπουλος Νικόλαος
   
 • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
  Πέτρου Παναγιώτης
   
 • Ταμίας
  Αβαγιανός Αθανάσιος
   
 • Μέλος
  Δεληπέτρος Δημήτριος
   
 • Μέλος
  Ευσταθίου Κωνσταντίνος
   
 • Μέλος
  Βαξεβανάκη Τζούλια
   
 • Μέλος
  Μπουλαλά Αγγελική
   
 • Μέλος
  Πετρόπουλος Ίκαρος
   
 • Μέλος
  Βαμβακούσης Ιωάννης