Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Κυριακή, 3 Ιουλίου 2022