Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
 

Ιστορικό Κινήσεων > ΕΣΑΚ-Σ


ΕΣΑΚ-Σ - Ανάρτηση Απόψεων Διοικητικών Συμβούλων και Συναδέλφων στον Ιστότοπο του Συλλόγου μας

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013


Με αφορμή σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από τον Σ. Ευσταθίου για ανάρτηση στον ιστότοπο (site) του Σ.Σ.Τ.Ε. ανακοίνωσης της ομάδας «Πρωτοβουλία για μια Ενωτική Παρέμβαση Συνταξιούχων», η θέση της ΕΣΑΚ-Σ διαμορφώνεται ως εξής:

1. Να δημιουργηθεί στον ιστότοπο (site) σύνδεσμος (link) με τίτλο «Απόψεις Μελών του Δοικητικού Συμβουλίου». Ο σύνδεσμος αυτός θα οδηγεί σε χώρο όπου θα είναι ανηρτημένες απόψεις των μελών του Δ.Σ., με πρόνοια οικονομίας χώρου των κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται διαθέσιμος ηλεκτρονικός χώρος και λογική ταχύτητας πρόσβασης.

2. Αναλόγως, να δημιουργηθεί στον ιστότοπο (site) σύνδεσμος (link) με τίτλο «Απόψεις Μελών του Συλλόγου». Ο σύνδεσμος αυτός θα οδηγεί, αντιστοίχως, σε χώρο όπου θα είναι ανηρτημένες απόψεις των απλών μελών του Συλλόγου, με αυξημένη πρόνοια οικονομίας χώρου των κειμένων, ώστε να εξασφαλίζεται διαθέσιμος ηλεκτρονικός χώρος και λογική ταχύτητα πρόσβασης.

Για την ΕΣΑΚ-Σ,

Γιάννης Βαμβακούσης, Διοικητικός Σύμβουλος


επιστροφή »