Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019