Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κώστα Ευσταθίου