Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κώστα Ευσταθίου