Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κώστα Ευσταθίου