Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κώστα Ευσταθίου