Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. Κώστα Ευσταθίου