Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
 

Αρχαιρεσίες Σ.Σ.Τ.Ε. 2017