Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018
 

Αρχαιρεσίες Σ.Σ.Τ.Ε. 2017