Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018
 

Αρχαιρεσίες Σ.Σ.Τ.Ε. 2017