Σύλλογος Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος | Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019